Werken aan een beter leven met de ziekte van Parkinson

by Tom Wijnands


In het kader van de opleiding HBO Sport en Bewegen (Leefstijl & Gezondheid) hebben Laurens van Driel en Duncan van Nunen een kijkje mogen nemen bij de behandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Tijdens de neurologische oefentherapie in groepsverband werden zij verrast door het plezier wat de deelnemers uitstraalde onder de uiterst betrokken begeleiders Jos van Hattum en Joyce van Rooijen, van praktijk Wijckerborgh.

Zij vonden het geweldig om te zien hoe de verschillende activiteiten ervoor zorgde dat de groepscohesie van de deelnemers toenam, terwijl er tegelijkertijd intensief werd gewerkt aan het verbeteren van de alledaagse activiteiten van het leven.