Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens
 

Fysiotherapie

De intake

Er zijn twee manieren waarop u bij de fysiotherapeut binnen kunt komen. Ofwel met een verwijzing van huisarts of specialist, ofwel zonder verwijzing via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). U zult tijdens de eerste behandeling uitgebreid ondervraagd en onderzocht worden aangaande uw klacht, onafhankelijk of u met of zonder verwijzing bij ons binnen komt. Aan het eind van deze zogenoemde intake stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Dit behandelplan gaat in op de doelstelling van de behandeling, wat u kunt verwachten, en de duur van de behandeling. Er worden vervolgafspraken gemaakt voor de uitvoer van de behandelingen. 

De behandeling

Oefentherapie is een zeer belangrijk onderdeel van een fysiotherapiebehandeling. Onder begeleiding van de fysiotherapeut voert u een aantal oefeningen uit. De oefeningen zijn erop gericht om bijvoorbeeld uw spieren sterker of soepeler te maken of om uw houding te verbeteren. De fysiotherapeut zal u ook oefeningen voor thuis meegeven. Het is zeer belangrijk dat u deze oefeningen ook doet! De fysiotherapie heeft alleen dan echt effect. Om de oefentherapie te ondersteunen kan de fysiotherapeut gebruik maken van massage of fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook adviezen om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen. Deze adviezen hebben betrekking op de houding en verantwoord bewegen en sporten.

Fysiotherapie en wetenschap

Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is Praktijk Wijckerborgh steeds bezig om de laatste ontwikkelingen te volgen van werkbare interventies (behandelingen). Dit gebeurt door middel van het bijhouden van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Ook participeert Praktijk Wijckerborgh in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werkt de praktijk volgens richtlijnen zoals deze door de beroepsvereniging zijn opgesteld. Hierbij wordt nooit uw individuele problematiek uit het ook verloren. Wij streven ernaar u op deze manier de best mogelijke zorg te bieden.

 

Behandelbare klachten

Hieronder volgt een lijst met klachten en aandoeningen die goed met fysiotherapie behandeld kunnen worden.

 • sportblessures
 • neurologische aandoeningen, zoals spierziekten, hersenletsels en andere zenuwletsels
 • orthopedische aandoeningen, bijvoorbeeld aan voet, enkel, knie, heup, schouder, elleboog en pols
 • aandoeningen aan de wervelkolom, zoals lage rugklachten, nekklachten en hoofdpijn
 • aandoeningen tengevolge van een trauma, zoals whiplash
 • klachten aan hart en/of longen, bijv. bij COPD, astma, na een hartinfarct
 • chronische ziekten of aandoeningen, zoals reuma, artrose of fybromyalgie
 • bekkenbodemklachten, zoals instabiliteit of incontinentie
 

Tarieven en vergoedingen

Fysiotherapeuten: veel onduidelijkheid over aanvullende verzekering

Sinds januari 2013 is er een eigen risico van op zorg vanuit de basisverzekering, in 2016 bedraagt dit 385 euro. Fysiotherapie valt alleen in de basisverzekering wanneer er sprake is van een aandoening die op de chronische lijst voorkomt. In dat geval worden de eerste 20 behandelingen fysiotherapie uit uw aanvullende verzekering betaald, en vervolgens komen de behandelingen (voor een vastgestelde periode) uit uw basisverzekering. Het eigen risico van 385 euro heeft dus alleen betrekking op zorg dat uit uw basisverzekering betaald wordt. Alle overige fysiotherapeutische behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar navragen hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Op www.fysiotherapie.nl staat actuele informatie en een overzicht van de pakketten en premies van vrijwel alle ziektekostenverzekeraars. 

Praktijk Wijckerborgh werkt samen met Medicas, bekijken onze betalingsvoorwaarden.

 

 

Professionaliteit

Praktijk Wijckerborgh is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het merendeel van de Nederlandse fysiotherapeuten is aangesloten bij het KNGF. Eén van de belangrijkste activiteiten van het KNGF is het stimuleren van de vakontwikkeling bij fysiotherapeuten. Kwaliteit is een belangrijk thema voor het KNGF. Er zijn bijvoorbeeld richtlijnen voor behandelingen opgesteld. Ook is er een kwaliteitsprogramma ingevoerd.Kortom, het KNGF stelt hoge eisen aan de kwaliteit en kunde van de leden. U kunt er dus van uitgaan dat een fysiotherapiebehandeling in de Wijckerborgh zeer professioneel verloopt en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

Zoals al eerder is genoemd is Praktijk Wijckerborgh ook steeds in ontwikkeling. De laatste wetenschappelijke publicaties ten aanzien van werkbare interventies (behandelingen) worden gevolgd. Op deze manier blijft de Praktijk op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en wordt professionaliteit gewaarborgd.

 

ParkinsonNet

Jos van Hattum is al sinds 2004 actief in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Door deze specialisatie is praktijk Wijckerborgh sinds 2010 aangesloten bij ParkinsonNet, een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners in de regio Beverwijk. Dit netwerk heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren.

 

Shockwave therapie

Beproefde doeltreffendheid van shockwave therapie. 

Behoort u tot de talloze patiënten die aan langdurige klachten lijden en die al het mogelijke hebben geprobeerd om ervan verlost te raken? Heeft u al injecties, medicatie, fysiotherapie of relaxatiemethodes geprobeerd? Keerde uw pijn altijd na korte tijd weer terug, vaak erger dan voorheen? Bij een aantal klachten lijkt shockwave therapie dé oplossing te kunnen zijn van uw klachten.

Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (trigger points) kunnen veel pijn veroorzaken. Extracorporale shockwave therapie (ESWT) wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan bij ESWT de oorzaak van de pijn worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies.

Heeft u één van deze klachten?

 • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
 • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
 • Pijn net onder de knieschijf
 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
 • Hielpijn (hielspoor)
 • Ziekte van Peyronie
 • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
 • Andere vormen van tendinitis
 • Dan is shockwave therapie misschien iets voor u!

Hoe ziet een shockwave behandeling er uit?   

Allereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de fysiotherapeut of arts gelokaliseerd. In een groot aantal gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie. Nadat de diagnose gesteld is en gebleken is dat shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het pijngebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen. Dit gebeurt met behulp van een ‘ behandelpistool’ of ‘behandelkop’. De behandeling duurt kort, zo’n 5-10 minuten per sessie. De hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Op die manier wordt het herstelmechanisme van het lichaam gestimuleerd. Met andere woorden, ESWT heeft alles te maken met het activeren van de eigen genezingskracht van het lichaam. De zittingen hebben meestal een behandelinterval van zo’n 7-10 dagen, afhankelijk van het probleem.

Voordelen van shockwave therapie

 • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
 • Kortdurende behandeling (15 minuten per sessie)
 • Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen
 • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen
 • Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen
 • Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan
 • Dankzij shockwave therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken