De letterlijke betekenis van acupunctuur is: het prikken
 (afgeleid van het Latijnse pungere, punctus) met een naald
  (afgeleid van het Latijnse acus)

Acupunctuur maakt deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG).

Wat doet acupunctuur

In de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG) ziet men ziekte als een verstoring van de energiebalans in het lichaam. De energie kan dan niet meer goed door het lichaam stromen. In ons lichaam stroomt de energie door een netwerk van meridianen (=energiebanen). Op de meridianen liggen acupunctuurpunten. De acupuncturist stimuleert bepaalde punten met naalden. Op deze manier kan de energiebalans hersteld worden.

Naast het prikken met naalden gebruikt een acupuncturist ook enkele andere technieken om de energiebalans te beïnvloeden: moxa, cupping en massage.

Cupping

Bij cupping plaatst de acupuncturist glazen kommetjes op bepaalde punten op het lichaam. Vervolgens laat hij deze vacuüm trekken. De acupuncturist gebruikt cupping om acupunctuurpunten te verwarmen. Cupping zorgt voor een betere doorstroom van energie en voor ontspanning (bijv. van spieren). 

Massage

De acupuncturist kan er ook voor kiezen om een acupunctuurpunt te masseren. Dit werkt ontspannend en bevordert de doorstroming van energie.

Uw behandelaar

Jos_van_Hattum.jpg

Jos van Hattum heeft zijn studie fysiotherapie in 1980 afgerond, daarna is hij acupunctuur gaan studeren aan het ANGLO-DUTCH COLLEGE OF ACUPUNCTURE.

In 1984 heeft hij zijn  licentie behaald en is doorgegaan voor zijn bachelor-degree. In 1986 is hij cum laude geslaagd. Kort daarna heeft hij drie jaar als supervisor gefunctioneerd en twee jaar als docent op de opleiding.

Van 1991 tot medio 1996 is hij landelijk voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA). In die jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met het tot stand komen van het beroepsprofiel van acupuncturist. In al die jaren bleef hij tevens werkzaam als fysiotherapeut en acupuncturist. In de jaren daarna is hij vijf jaar actief geweest in de Commissie Van Overleg (CVO) en Zilveren Kruis Achmea namens alle fysiotherapeuten van Midden Kennemerland. Omdat de praktijk voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria van Achmea heeft zij de kwaliteitsbonus behaald in 2008. In de jaren tot op heden zijn er op innovatieve wijze protocollen ontwikkeld voor Obesitas en Parkinson. Als fysiotherapeut houdt hij zich de laatste jaren bezig met de neurologische oefentherapie waarbij hij zich verbonden heeft aan het Parkinsonnet en is twee dagdelen per week werkzaam in Nieuw Akerendam, waar patiënten gebruik kunnen maken van o.a. zijn expertise op het gebied van valpreventie en conditieopbouw. Buiten zijn werkzaamheden om is hij mede als looptrainer actief bij hockeyclub Overbos  te Beverwijk

 

Filmpje

Geschiedenis

 

Acupunctuur maakt deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG). De Traditionele Chinese Geneeskunst is een eeuwenoude methode. Eén van de belangrijkste standaardwerken over de Traditionele Chinese Geneeskunst, de Nei Ching, is al meer dan 2000 jaar oud. De acupunctuurwetten die in de Nei Ching beschreven staan, worden vandaag de dag nog steeds gebruikt.

Theorie

De Traditionele Chinese Geneeskunst is sterk gericht op preventie, op het bewaren van balans. In het oude China ontving een arts honorarium zolang zijn patiënten gezond bleven. De arts moest bovendien een lampion buiten hangen voor iedere patiënt die ziek geworden was. Aan de hoeveelheid lampionnen die buiten hingen, kon men dus aflezen hoe bekwaam een arts was.

De Traditionele Chinese Geneeskunst benadert de mens als geheel. 

Een klacht of ziekte staat zelden op zichzelf, maar wordt verklaard door de mens in zijn totaliteit te analyseren. Dit in tegenstelling tot de Westerse geneeskunde.

 Ziekte wordt in de TCG beschouwd als een verstoring in de energiebalans van het lichaam. De energie kan niet meer goed door het lichaam stromen. Er is een teveel aan een bepaalde soort energie, te weinig, of de kwaliteit van de energie is slecht.

De energie in ons lichaam stroomt door een stelsel van energiebanen, meridianen genoemd. De twaalf hoofdmeridianen in ons lichaam zijn genoemd naar het orgaan waar ze mee in verbinding staan, bijvoorbeeld de levermeridiaan of de maagmeridiaan.

De acupunctuurpunten liggen op of nabij de meridianen, vlak onder de huid. Ze zijn enkele millimeters in doorsnee. In totaal zijn er 365 basis-acupunctuurpunten en 550 extra acupunctuurpunten. Via die punten kan de acupuncturist de doorstroom van energie in het lichaam herstellen.

 

Acupunctuur in het westen

De laatste jaren is de belangstelling voor acupunctuur enorm gegroeid. Het verschil tussen de Westerse geneeskunde en acupunctuur is bijzonder groot. De Westerse aanpak berust vooral op symptoombestrijding, terwijl in de acupunctuur een klacht of ziekte nooit op zichzelf staat.   

Toch wordt er steeds meer onderzoek naar acupunctuur verricht door Westerse wetenschappers. In september 2001 bleek uit een publicatie van Britse wetenschappers dat acupunctuur een zeer veilige behandelmethode is. Het aantal klachten en bijwerkingen na behandelingen is opmerkelijk laag. Eventuele bijwerkingen hebben een tijdelijk karakter: binnen twee weken zijn ze verdwenen. Uit Duits onderzoek in februari 2002 bleek dat acupunctuur bij negen van de tien patiënten met chronische pijnklachten helpt.

Acupunctuur betekent vaak een minder zware belasting voor het lichaam dan bepaalde medicijnen of ingrepen. In het academisch ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen wordt acupunctuur gebruikt om operatiepijn te bestrijden. Door elektrisch gestimuleerde naalden op bepaalde punten in te brengen, worden gevoelszenuwen geprikkeld. Die zenuwen geven dan een verdovende stof af, een soort endorfine. Deze stof verhoogt de pijndrempel, bestrijdt pijn en is ontstekingsremmend. Patiënten hebben op deze manier tijdens de operatie minder morfine nodig. Dit is beter voor het functioneren van de organen. Patiënten herstellen ook sneller en hebben minder last van misselijkheid na de operatie.

Door bovenstaande onderzoeken en ontwikkelingen zal acupunctuur een steeds belangrijkere plaats in de Westerse geneeskunde innemen.

 

Hoe werkt een behandeling?

Eerste bezoek

Een eerste bezoek aan de acupuncturist bestaat voornamelijk uit een uitgebreid onderzoek. Meestal krijgt u daarna nog een behandeling. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het vraaggesprek. De acupuncturist vraagt u natuurlijk naar uw klacht of ziekte. Maar hij zal ook vragen naar bijvoorbeeld eetlust, slaappatroon, voedingspatroon, stoelgang en levensstijl. Het doel hiervan is een indruk te krijgen van uw totale functioneren.

De acupuncturist zal u ook goed observeren. Uw houding, lichaamsbouw, huid en haar geven hem bijvoorbeeld veel informatie over uw gesteldheid. Vaak voelt de acupuncturist ook uw pols. En bekijkt hij uw tong. Hieruit haalt hij informatie over de energieverdeling in het lichaam. Na het onderzoek stelt de acupuncturist een behandelplan voor. Hij vertelt welke punten hij wil behandelen. Welke manier hij daarvoor kiest. Hoe vaak hij wil behandelen. En waar zijn behandeling op gericht zal zijn: pijn bestrijden, energie geven of rust brengen. De acupuncturist spreekt een evaluatiemoment met af. Meestal is dit na 4 à 5 behandelingen. Er wordt bekeken of de acupunctuur aanslaat. Is dit niet zo, dan zal de acupuncturist voorstellen de behandeling te staken. De acupuncturist houdt veranderingen in uw toestand overigens zorgvuldig bij. Hij zal uw huisarts daarvan ook op de hoogte stellen.

De behandeling zelf

De acupuncturist ontsmet de punten die hij wil prikken met alcohol. Daarna haalt hij de wegwerpnaald(en) uit de verpakking en plaatst deze op het juiste acupunctuurpunt. Dit "prikje" voelt u nauwelijks. Het is zeker niet pijnlijk. U voelt meestal een tinteling, een soort elektrisch schokje. Dit gevoel verdwijnt snel. Tijdens en na de behandeling kunt u gaan geeuwen of u wat loom voelen. Dit is een goed teken: u reageert dan ontspannen op de behandeling. Afhankelijk van uw klacht kan de acupuncturist na afloop van de behandeling voedings- of bewegingsadviezen geven.

Soms maakt de acupuncturist (ook) gebruik van moxa, cupping of massage.

Bijwerkingen

Na een behandeling treden geen of nauwelijks bijwerkingen op. Zoals gezegd kunt u gaan geeuwen of u wat loom voelen. Ook kan een behandeld punt een beetje gevoelig zijn of wat zwaar aanvoelen. Zelden treden misselijkheid of duizeligheid op. Als deze bijwerkingen optreden, verdwijnen ze binnen korte tijd vanzelf. Om eventuele bijwerkingen te voorkomen, is het belangrijk zware lichamelijke en geestelijke inspanning voor en na een behandeling te vermijden.

 

Behandelbare klachten

Hieronder volgt een lijst met klachten, aandoeningen en ziekten die met acupunctuur behandeld kunnen worden. Deze lijst is opgesteld door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en wordt door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A.) gebruikt:

 

Interne klachten:

 • bloedarmoede
 • kouwelijkheid
 • doorbloedingsproblemen

Hoofd:

 • hoofdpijn
 • migraine
 • haaruitval (lokaal)
 • aangezichtspijn
 • duizeligheid (ook Menière)
 • zwaar gevoel in het hoofd

Slijmvliezen:

 • chronische verkoudheid
 • voorhoofdsholte-ontsteking
 • bijholte-ontsteking

Neus:

 • neusverkoudheid

Oor:

 • oorpijn/ontsteking
 • oorsuizen/ruisen
 • bepaalde gevallen van doofheid

Oog:

 • ontstoken ogen
 • jeukende ogen
 • tranende ogen
 • droge ogen
 • branderige ogen
 • wazig zien/vlekken
 • slechtziendheid

Huid:

 • transplantatieproblemen
 • jeuk, droge huid
 • eczeem
 • acne
 • koortsblaasjes
 • gordelroos
 • psoriasis
 • steenpuiste
 • zweren

Ledematen:

 • koude ledematen
 • zwaar gevoel
 • vochtophoping (oedeem)

Mentaal:

 • duizeligheid
 • slaapstoornissen
 • veel dromen
 • hyperventilatie
 • rusteloosheid
 • angst
 • flauwvallen
 • epilepsie
 • dwangmatig huilen/lachen
 • depressiviteit
 • snel schrikken
 • vergeetachtigheid
 • anorexia nervosa
 • lusteloosheid
 • gebrek aan energie
 • algehele zwakte
 • verminderde weerstand
 • overspannenheid
 • stress
 • burn-out
 • uitputting
 • koorts/namiddagkoorts
 • hoge bloeddruk
 • lage bloeddruk

Mond:

 • tandvleesproblemen
 • kiespijn, aften
 • slechte adem
 • bittere smaak in de mond
 • droge mond
 • verhoogde speekselvloed
 • koortsuitslag

Keel:

 • schildklieraandoeningen
 • heesheid
 • keelpijn
 • spraakproblemen
 • brok in de keel

Luchtwegen:

 • verkoudheid
 • allergische verkoudheid
 • hooikoorts
 • hoest
 • kortademigheid
 • astma
 • bronchitis
 • hyperventilatie

Borst:

 • spanning op borst
 • vol gevoel borst
 • pijn op borst
 • hartkloppingen
 • angina pectoris
 • opgezette/pijnlijke flanken

Gewrichten:

 • stijfheid
 • pijnklachten
 • bewegingsbeperkingen
 • verstuikingen
 • artrose
 • reumatische aandoeningen
 • gewrichtsontstekingen
 • slijmbeursontsteking

Spieren/Pezen:

 • pijnklachten
 • krachtsvermindering
 • trillingen
 • krampen
 • nek- en rugklachten
 • tenniselleboog
 • fibromyalgie

Zenuwstelsel:

 • hernia
 • doof gevoel
 • zenuwontsteking (neuralgie), zoals:
   - intercostaalneuralgie
   - ischias
   - neuralgie na gordelroos

Urinewegen:

 • urineweginfectie,
 • incontinentie
 • blaas/nierstenen
 • impotentie
 • onvruchtbaarheid
 • vroegtijdige/nachtelijke zaadlozingen
 • prostaatklachten

Buik:

 • buikkrampen
 • buikrommelingen
 • buikpijn
 • opgezette buik

Maag/Darm:

 • misselijkheid
 • slechte eetlust
 • overgeven
 • zuurbranden
 • oprispingen/opboeren
 • voedselvergiftiging
 • maagpijn
 • galaandoeningen
 • diarree
 • constipatie
 • aambeien

Gyneacologie:

 • menstruatieklachten
 • premenstruele klachten (PMS)
 • overgangsklachten
 • gespannen en pijnlijke borsten
 • bepaalde vormen van onvruchtbaarheid
 • witte vloed (leukorrhea)

Allergieen:

 • allergische verkoudheid
 • hooikoorts
 • astma/bronchitis
 • allergie voor b.v.:
   - voedsel
   - nikkel
   - huisstofmijt
   - huisdieren
   - pollen

Verslavingen:

 • rookverslaving
 • eetverslaving
 • drugsverslaving
 • alcoholverslaving

Zwangerschap:

 • misselijkheid
 • zure oprispingen
 • stuitligging
 • bevalling opwekken
 • pijn na bevalling
 • borstvoeding stimuleren
 • borstontsteking

Kinderziekten:

 • hoest
 • verkoudheid
 • astma
 • bronchitis
 • keelontsteking
 • darmklachten
 • buikpijn
 • bedplassen
 • slaapproblemen
 • pijn bij tanden krijgen
 • eczeem
 • oorpijn/ontsteking

Professionaliteit en hygiene

Jos van Hattum van praktijk Wijckerborgh is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A). De N.V.A. is met meer dan 1000 leden de grootste beroepsvereniging van acupuncturisten in Nederland. De N.V.A. stelt hoge eisen aan de kennis, kwaliteit en professionaliteit van de leden. Deze eisen zijn verwerkt in een beroepsprofiel. Iedere acupuncturist die bij de N.V.A. is aangesloten dient zich aan dit beroepsprofiel te houden.

De Consumentenbond heeft in 2004 de kwaliteitsnormen van 57 organisaties van alternatieve behandelaars onderzocht. De N.V.A. werd in dit onderzoek met het cijfer 9,5 beloond. De N.V.A. behoort tot de best georganiseerde beroepsverenigingen van alternatieve behandelaars in Nederland.

Een acupunctuurbehandeling in de Wijckerborgh verloopt zeer professioneel en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Praktijk Wijckerborgh voldoet ook op het gebied van hygiëne aan zeer strenge eisen: er worden altijd wegwerpnaalden gebruikt.

 

Tarieven en vergoedingen

Acupunctuur wordt door veel verzekeraars vergoed, zeker als u aanvullend verzekerd bent. Voorwaarde is meestal wel dat de acupuncturist die u bezoekt aangesloten is bij een beroepsvereniging. Jos van Hattum van praktijk Wijckerborgh is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A). Het huidige tarief voor een acupunctuur behandeling bedraagt 66 euro, inclusief BTW.

De verzekeraar vergoedt meestal 75% van de kosten voor een behandeling. Vaak bent u wel gebonden aan een maximum aantal behandelingen per kalenderjaar. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de Wijckerborgh, op telefoonnummer 0251-222025.

Vergoedingsoverzicht Acupunctuur 2015
 (Met dank aan de NVA)

 

Veelgestelde vragen over acupunctuur

Hier vindt u een verzameling veelgestelde vragen (en antwoorden!) over acupunctuur.

Heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?

Nee, in principe is dit niet nodig. De Wijckerborgh vindt een goede samenwerking met de huisartsen in de regio echter zeer waardevol. Daarom vindt de acupuncturist van de Wijckerborgh het belangrijk dat u toch een verwijzing van uw huisarts meeneemt. De acupuncturist zal uw huisarts ook altijd informeren over het verloop van de behandeling.

Wordt acupunctuur vergoed?

Veel verzekeraars vergoeden behandelingen van acupuncturisten die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. De acupuncturist van de Wijckerborgh is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A). De vergoeding is vaak 75 procent van de kosten voor een behandeling. Meestal bent u wel gebonden aan een maximum aantal behandelingen per kalenderjaar. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Is acupunctuur pijnlijk?

Nee, het prikken doet geen pijn. Soms kunt u een soort "elektrisch schokje" voelen. Niets om u zorgen over te maken: dit is de energie die gemanipuleerd wordt. Soms kan een behandeld punt wat gevoelig zijn. Die gevoeligheid verdwijnt snel weer.

Zijn er bijwerkingen?

Tijdens of na de behandeling kunt u gaan gapen of u wat lui of sloom voelen. Dit is juist positief: het betekent dat de behandeling een ontspannend effect gehad heeft. Verder heeft acupunctuur nauwelijks bijwerkingen. Zelden komen misselijkheid of duizeligheid voor. Deze klachten verdwijnen binnen korte tijd vanzelf.

Gebruikt de acupuncturist wel schone naalden?

Ja, zeker. Jos van Hattum van de Wijckerborgh is aangesloten bij de beroepsvereniging N.V.A. De Wijckerborgh voldoet aan de zeer strenge eisen van de N.V.A. wat betreft hygiëne en steriliteit. In praktijk Wijckerborgh worden steriel verpakte naalden gebruikt. De acupuncturist opent de verpakking pas bij de start van de behandeling. Na de behandeling worden de gebruikte naalden weggegooid. De naalden worden maar één keer gebruikt.mU kunt er dus zeker van zijn dat de naalden in praktijk Wijckerborgh schoon zijn.

Moet je geloven in acupunctuur voordat het werkt?

Nee. Er zijn natuurlijk nooit garanties dat een behandeling, regulier en niet- regulier, werkt. Mogelijk heeft een behandeling meer effect als je erin gelooft. En vertrouwen is belangrijk in iedere arts-patiënt relatie. Acupunctuur werkt echter ook bij baby's en kinderen; zij hebben geen idee of ze in een behandeling geloven of niet. Het is overigens - in westerse medische onderzoeken - bewezen dat behandeling van bepaalde acupunctuurpunten de aanmaak van een soort endorfine in ons lichaam stimuleert. Deze stof lijkt op morfine en heeft een pijnstillende werking. Acupunctuur is dus bewezen effectief bij pijnbestrijding.